Téměř stovka vrcholových manažerů a vlastníků velkých a středních firem se zúčastnila minulý týden webináře na téma ESG a jeho vlivu na firmy. Akci uspořádala renomovaná česká společnost BM4U, která se specializuje na interim management. Nadšení účastníci akce měli tak jedinečnou příležitost diskutovat o buducnosti firem v kontextu ESG s pěti vyhlášenými odborníky ze společností BM4U, Grant Thornton Czech Republic, TRITEM či AJEX.

„Webinář na téma ´´ Je pro vaši společnost GREEN DEAL příležitostí nebo likvidací?´ jsme se rozhodli uspořádat, protože jsme si uvědomili, že ve světě firem existuje celá škála postojů k tématu ESG. Někteří lidé o něm prakticky netuší nic, jiní ho bagatelizují a neberou vážně, zatímco další se jej snaží řešit až příliš intenzivně. Cílem našeho webináře bylo poskytnout relevantní informace a zároveň vyvolat diskuzi, která může pomoci firmám lépe porozumět této důležité problematice a najít tu správnou rovnováhu mezi zájmy společnosti a blížícím se ESG,“ říká Ing. Stiva Jokeš z BM4U, organizátor akce.

Virtuální setkání trvalo dvě hodiny a významné bylo díky účasti renomovaných odborníků. Webináře se zúčastnili a s účastníky diskutovali – Ing. Mgr. David Mareš (AJEX, s. r. o.), Ing. Martin Pytloun (TRITEM, s. r. o.), Mgr. Pavel Prokop, MBA (Grant Thornton Czech Republic, s. r. o.), Ing. Stiva Jokeš (BM4U, s. r. o.) a MUDr. Bc. Miloslav Dvořák, MBA (BM4U, s. r. o.). Hlavními body celé akce byly: ESG a jeho dopady, nefinanční reporting, udržitelné financování, ESG/CSRD – bankovní a dotační sektor, ESG/CSRD – jakých společností se týká, udržitelnost podniku na příkladech, taxonomie či směrnice CSRD. „ESG se stává stále důležitějším faktorem pro investory, spotřebitele a regulační orgány. Firmy, které chtějí zůstat konkurenceschopné a udržitelné, musí tuto problematiku brát vážně,“ upozorňuje organizátor.

Akce zaznamenala úspěch. „Webinář byl skvělou příležitostí získat hlubší vhled do toho, jak se ESG stává součástí firemního světa,“ prohlásila jedna z účastnic. Pořadatelé tak plánují podobné webináře, aby pokračovali v edukaci a informování majitelů/jednatelů společností. „Pokud kdokoliv webinář propásl, může zhlédnout záznam na YouTube. Námětem dalšího webináře pak bude generační výměna v rodinných firmách, ten plánujeme začátkem příštího roku,“ uzavírá Ing. Stiva Jokeš z BM4U.

Odkaz na YouTube: ZDE