Sledujte cash flow!

Sledujte cash flow!

Cash flow sleduje pohyb peněžních prostředků a podává obraz o celkové finanční situaci daného podniku za určité období. Představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji finančních prostředků. Cash flow = důležitá veličina, která vypovídá o likviditě...
Příběh nástupnictví ve firmě Sulko

Příběh nástupnictví ve firmě Sulko

Anotace: V článku se dozvíte příběh zakladatele firmy Sulko s.r.o. Ing. Libora Suchánka a jeho zkušenosti s předáním dlouhé roky budovaného businessu svému synovi. Ing. Libora Suchánka zpovídal S. Jokeš, řídící partner BM4U s.r.o. SJ: „Pane inženýre, kde to...