Generační výměna. Dvě slova, jež mohou vyvolat smíšené pocity – od obav až po naději. Tento klíčový proces, kdy se rodinná firma předává další generaci, je jednou z nejdůležitějších fází v životě jakékoli společnosti. Je to doba, kdy se „hraje“ o budoucnost podniku a kdy se musí nastavit nová pravidla hry.

Mezi úspěšné příklady generační výměny na českém trhu patří rodinná firma Sulko, s. r. o. Společnost, založená před třiceti lety, úspěšně provedla generační výměnu před sedmi lety. Za úspěchem stála pečlivá příprava a plánování. Díky tomu firma nejen přežila, ale i prosperuje a je významným hráčem ve svém sektoru.

Generační výměna je komplexní proces, který může být zvlášť náročný, pokud společnost vlastní více rodin nebo více rodinných příslušníků. Bohužel, mnoho takovýchto výměn končí nezdarem, což vede k postupnému úpadku, nebo dokonce k bankrotu dlouhodobě budovaných firem.

Jak tedy na to? Generační výměna vyžaduje pečlivé plánování, komunikaci a přípravu. Právě příprava a vzdělávání budoucí generace jsou klíčovými faktory pro úspěšný převod.

Nejdříve je důležité zjistit, co si jako současný vlastník firmy přejete a zároveň zjistit, co chtějí vaše děti. Nejde jen o to, co si každý přeje, ale je důležité, aby byl záměr vůbec realizovatelný. Můžete například chtít, aby váš syn nebo dcera převzali 100 % podíl a stali se CEO, ale mají na to potřebné dovednosti, znalosti a zkušenosti?

Při řešení těchto otázek je často užitečné zapojit externího poradce, který rozumí vašemu oboru, jeho trendům a výzvám. S jeho pomocí můžete zvážit následující cesty:

  1. Přímý převod: Tento model je založen na přímém převodu vedení a vlastnictví firmy z jedné generace na další. Přímý převod je nejjednodušší a nejpřímější, ale může být náročný, pokud mladší generace není dostatečně připravena na převzetí firmy.
  2. Postupné předání: Stávající generace postupně předává odpovědnost a vlastnictví mladší generaci. Tento proces může trvat několik let a umožňuje mladší generaci získat potřebné dovednosti a zkušenosti.
  3. Externí management: Některé rodinné firmy se rozhodnou najmout externího manažera, který vede firmu, zatímco vlastnictví zůstává v rukou rodiny. Tento model může být užitečný, pokud mladší generace ještě není připravena na vedení firmy nebo nemá o tuto roli zájem.
  4. Spoluvlastnictví: Vedení a vlastnictví firmy se dělí mezi několik členů rodiny z různých generací. Toto může být užitečné, pokud je v rodině více potenciálních nástupců, ale může vést ke komplikacím a konfliktům.
  5. Vytvoření rodinného fondu: Některé rodiny se rozhodnou převést vlastnictví firmy na rodinný fond, který je řízen správní radou. Toto může poskytnout stabilní rámec pro řízení firmy a zajistit její kontinuitu.

Každý model má své výhody a nevýhody a měl by být vybrán na základě specifických potřeb vaší firmy a rodiny.

Závěrem, generační výměna není jen nutným zlem, kterým musí projít každá rodinná firma. Je to příležitost k obnově, inovaci a dalšímu růstu. Každá generace přináší do firmy něco nového – myšlenky, zkušenosti a perspektivy. A tím, že se tyto nové myšlenky a perspektivy spojí se zkušenostmi a znalostmi předchozí generace, může rodinná firma dosáhnout ještě větších úspěchů. Místo toho, abyste tento proces vnímali jako hrozbu, vnímejte ho jako příležitost k růstu a vývoji vaší firmy.

Právě proto je důležité si uvědomit, že úspěšná generační výměna neznamená jen přežití. Znamená to také zajištění prosperity a růstu vaší firmy do budoucna. Ať už je vaše vize jakákoli, je důležité, abyste měli k dispozici správné nástroje a zdroje, které vám pomohou tuto vizi realizovat.

Nezapomeňte, že vaše rodinná firma je jedinečná, a takový by měl být i váš přístup k generační výměně. S námi tyto procesy zvládnete. Poskytneme vám dlouhodobě motivovaný management, který zajistí prosperitu pro vaši rodinu.