Plánujete expandovat na zahraniční trh? Pokud ano, je potřeba zvolit vhodnou strategii. Ale jakou? Rozhodování mezi exportem, franchisingem, fúzí, joint venture a dalšími možnostmi, je klíčovým krokem k úspěchu. Každá ze strategií má totiž své výhody a nevýhody.

Při expanzi na nové trhy je klíčové nejprve provést důkladný průzkum trhu a pochopit specifika daného teritoria – konkurenci (její produkty, servis a konkurenční výhody), klienty a distribuční kanály, právní normy, kulturní rozdíly, aj. Bez toho je start podnikání v cizím prostředí riskantní a naivní. Úspěch vyžaduje flexibilitu a adaptaci na lokální podmínky.

Jaké jsou možnosti expanze?

  1. Export – jedná se o základní formu expanze, kdy společnost prodává své produkty nebo služby zákazníkům v jiných zemích. Export může být přímý (společnost přímo komunikuje se zahraničními zákazníky) nebo nepřímý (prodej probíhá přes třetí strany, jako jsou distributoři nebo exportní agenti).
  2. Franchising – ten umožňuje společnosti poskytnout jinému partnerovi (franchisantovi) práva k používání jejího obchodního modelu, značky a know-how výměnou za poplatek. Franchising je populární zejména v sektorech, jako jsou rychlé občerstvení, maloobchod a hotelnictví aj.
  3. Licencování – můžete udělit licenci jiné společnosti na výrobu a prodej svých produktů nebo použití své technologie v zahraničí. To umožňuje společnosti vstoupit na zahraniční trh s menšími investicemi a riziky. To může být vhodné zejm. u inovativních technologií či podnikatelských konceptů.
  4. Joint Venture – můžete vytvořit společný podnik se zahraničním partnerem, kde obě strany investují kapitál, sdílejí zisky, ztráty a kontrolu nad společným podnikem. Tento přístup může usnadnit přístup k lokálním znalostem, distribučním sítím a zdrojům.
  5. Založení dceřiné společnosti – společnost může založit plně vlastněnou (zjevně nebo skrytě) dceřinou společnost v cílové zemi. Toto řešení vyžaduje významné investice, ale poskytuje plnou kontrolu nad zahraničními operacemi. Jsou obory a země, kde je tento „naivní“ model prakticky odsouzený k nezdaru.
  6.  Akvizice a fúze – můžete vstoupit na zahraniční trh prostřednictvím akvizice nebo fúze s existující zahraniční společností. Tato strategie umožňuje rychlý přístup k novým trhům, zákazníkům a distribučním kanálům, má však řadu praktických úskalí, která „pohřbí“ nezkušené.
  7. E-commerce a digitální marketing – v dnešní době digitálních technologií mohou společnosti využít online prodejní platformy a digitální marketing k expanzi na zahraniční trhy s relativně nízkými náklady, klíčovou roli dnes nehraje „technické řešení“, ale nastavení business modelu.
  8.  Strategické partnerství a aliance – spolupráce s místními nebo mezinárodními partnery může pomoci společnosti získat přístup k novým trhům, sdílet rizika a využít synergické efekty.