JUDr. Aleš Janků

JUDr. Aleš Janků

Motto:        „Nikdy neříkej nikdy!“

Pozice:        Generální/výkonný ředitelPersonální ředitel,

Ročník:       1950

Obory:        potravinářství, tabákový průmysl, telekomunikace, finanční sektor

Jazyky:       čeština, angličtina, němčina

Aleš má velké zkušenosti z mnoha oblastí včetně diplomacie za ČR. Ve svém profesionálním životě zažil mnoho úspěchů a měl rovněž příležitost poučit se z některých složitých situací. Je pracovitý a cílevědomý.  Jako právník používá logické a precizní uvažování ke své každodenní práci. Věří v otevřený a upřímný přístup bez jakýchkoliv kliček. Je vytrvalý a těší ho dosahovat stanovených cílů. V různých oborech vedl svůj tým vždy tak, aby každý člen týmu měl možnost vyjádřit se a uplatnit tak svůj názor. Podle dohodnuté strategie pak společně jako tým usilovali o dosažení dohodnutých cílů.

Mezi Alešovy silné stránky je zejména jeho schopnost spolupracovat s ostatními lidmi, oceňuje zejména odbornost a profesionalitu.  Díky dlouholeté praxi v diplomacii a rovněž díky působení ve funkcích nejvyššího managementu umí odhadnout vážnost situace a v případě složité situace umí vždy pracovat s chladnou hlavou a nepodceňovat vyhodnocení případných rizik. Během své kariéry ve vedoucích funkcích se mu dařilo úspěšně „lobbovat“ za priority firmy, získávat podporu partnerů, profesních organizací i legislativců k plnění strategických cílů, a to včetně spolupráce s konkurencí v rámci oboru.

Mezi své úspěchy řadí férové uzavření továrny Philip Morris v Novém Jičíně, pozitivní změnu ve vnímání společnosti Provident ze strany neziskových organizací, vývoj a implementaci dárcovské SMS v T-mobile a další.

Aleš realizoval projekty ve společnostech:

  • Fotolab a.s.
  • Fair Credit Czech s.r.o.
  • Prezident Prague Business Club