Ing. Jaroslav Kulhánek

Ing. Jaroslav Kulhánek

Motto:            „Ještě nikdy se nezavřely jedny dveře, aby se neotevřely druhé.“

Pozice:            Generální/výkonný ředitel, Finanční/ekonomický ředitel, Ředitel logistiky a nákupu

Ročník:           1966

Obory:             bankovnictví, energetika, těžební průmysl, výrobní firmy, zdravotnictví

Jazyky:             čeština, angličtina

Jaroslav se ve své profesionální kariéře řídí mottem, které vybízí k novým výzvám, hledání nových alternativ a nových příležitostí. Nikdy se nespokojil s jednoduchými řešeními, vždy hledal jiné možnosti a  nestandardní řešení. I když působil ve  společnosti déle, vždy otevíral nové projekty hledající úspory, optimalizaci a nové tržby.

Od roku 2014, kdy se rozhodl vytvořit vlastní konzultační a poradenskou platformu, se dvakrát vrátil z externí pozice na pozici výkonného manažera ve firmě klienta, protože bylo třeba čelit novým výzvám s plnou odpovědností.

Jaroslav se osvědčil především v pozicích finančního a změnového manažera firem, ale uspěl i v pozici CEO dvou společností  v oblasti energetiky.

V novém prostředí se Jaroslav vždy dokáže rychle zorientovat, identifikovat klíčové funkční vazby i osoby. Přesně a cíleně navrhuje změny a důsledně vyžaduje jejich naplnění. Jaroslavovy silné stránky jsou komunikace, hledání nových řešení, schopnost nalézt silné individuální motivační nástroje pro klíčové osobnosti firem. Má talent přesvědčit účastníky změnového procesu k aktivnímu zapojení do realizace.

Velkou výhodou je Jaroslavova bohatá předchozí praxe a množství poznaných prostředí.

Mezi své největší osobní úspěchy řadí pracovní postup v ČSOB z klientského pracovníka přes ředitele pobočky až na ředitele jednoho z klíčových útvarů centrály banky. Mezi pracovní úspěchy pak účast na reorganizačních, optimalizačních a investičních projektech v rámci svého působení ve společnosti Teplárna  Zlín s.r.o. (investice 1 mld. Kč, snížení počtu pracovníků o 30 %, prodej sesterské firmy, implementace SAP).

Jaroslav realizoval projekty ve společnostech:

  • ČSOB a.s.
  • ALPIQ ENERGY SE
  • Teplárna Zlín s.r.o.
  • OKD a.s.
  • Kovárna VIVA a.s.
  • Green Gas DPB a.s.