Bc. Michal Turek

Bc. Michal Turek

Motto:          „To, že teď nevíš jak… Neznamená, že to nejde.“

Pozice:           Generální/výkonný ředitel, Výrobní/technický ředitel, Manažer kvality, HSE/BOZP, Provozní ředitel / plant manager

Ročník:          1978

Obory:           výrobní společnosti – především automotive

Jazyky:          čeština, angličtina, němčina

Michal je jedním z manažerů, který se k výkonným manažerským činnostem propracoval přes role konstruktéra, projektových, procesních a produktových manažerů. To mu umožnilo získat obrovský nadhled nad jednotlivými činnostmi. Díky tomu je schopen dosahovat neotřelých výsledků pomocí nestandardních metod, které však po úspěšné implementaci ihned zakotví do standardních firemních procesů. Díky aktivní komunikaci a snahám zapojit maximum zainteresovaných účastníků, je schopen i pomocí malých dílčích úspěchů nadchnout zbytek týmu tak, aby daný úkol bral za svůj, což vždy přináší rychlejší a lepší výsledky.

Michalovou silnou stránkou je řízení vývoje nových produktů, a to od myšlenky k realizaci nejen konstrukční dokumentace, prototypů, výrobních linek, ale také včetně výstavby nových výrobních závodů na zelené louce s kompletně zaškolenou obsluhou, nastavenými interními procesy a schváleným provozem nejen od zákazníků, ale i od státních dozorových orgánů.

Do všech (nejen výrobních) procesů implementuje prvky automatizace a umělé inteligence tak, aby byla maximálně zjednodušena pracovní činnost a byly eliminovány neopodstatněné náklady.

Mezi Michalovy úspěchy patří mimo jiné to, že se stal držitelem Zlaté medaile z Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (2021) v kategorii Průmysl 4.0 za exponát sdružující v sobě čtyři neobvyklé technologie, řízené pomocí neuronových sítí.  Mezi čistě manažerské, netechnické úspěchy řadí mimo jiné „přerod“ výrobní společnosti po krachu původního majitele a přesun pod křídla nového globálně působícího holdingu.

Michal realizoval projekty ve společnostech:

  • Honeywell
  • Michel
  • Weba
  • TRCZ
  • Continental Corporation