Ing. Jan Ander

Ing. Jan Ander

Motto:                 „Mám rád výzvy a těší mě pomáhat druhým uspět.“

Pozice:                Generální / výkonný ředitel, Obchodní / marketingový ředitel

Ročník:                1965

Obory:                 FMCG, Telekomunikace, Potravinářský závod

Jazyky:                čeština, angličtina

Jan více jak posledních deset let pracoval na „volné noze“ jako poradce a interim manažer pro vlastníky firem.  Těžiště jeho práce spočívalo v oblasti (re)definování firemní strategie a v její praktické implementaci, v tvorbě finančních plánů, optimalizaci podnikových procesů apod. V posledním období se též zabývá krizovým managementem u firem v „nesnázích“.

Předtím, než se z Jana stal nezávislý odborník na volné noze, pracoval především na manažerských pozicích, kde byla vyžadována invence a vysoká míra samostatnosti. Pohyboval se v prostředí, kde jeho hlavním úkolem byla především tvorba a nastavení firemních a obchodních procesů včetně jejich následné implementace.

Janovy silné stránky jsou především jeho osobnostní charakteristiky jako je morální integrita, sebemotivace, životní a profesní zkušenost. V neposlední řadě je to rozhodnost spolu s důrazem na výsledek. Bez ohledu na obor se vždy dokáže přizpůsobit prostředí a kultuře daného podniku. Dokonce i v „nejasném“ prostředí dokáže najít řešení, realizovat změnu a motivovat zaměstnance, aby tuto změnu akceptovali.

Mezi Janovy úspěchy patří např. zavedení moderní platební technologie v telefonních automatech (rok 2002), kdy byly eliminovány ztráty způsobené „neautorizovaným“ využíváním telekomunikační sítě v řádech stovek milionů korun ročně. Dalším úspěchem byla úspěšná sanace podniku prostřednictvím sanačního konkurzu (2017), kdy došlo ke znovuvybudování funkční struktury výrobního závodu a předání dané entity novému vlastníkovi.

Jan realizoval projekty ve společnostech:

  • KODAK
  • Český Telecom