Ing. Milan Pešek, PhD.

Ing. Milan Pešek, PhD.

Motto:           „Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko!“

Pozice:            Výrobní/technický ředitel,  Manažer kvality, HSE/BOZP, Provozní ředitel / plant manager

Ročník:           1974

Obory:            automotive (Tier 1), strojírenství – sériová i kusová výroba, kolejová vozidla farmacie

Jazyky:            čeština, angličtina

Milanova aktivní kariéra se začala psát v oblasti bezpečnosti práce, kde musel prokázat svou schopnost komunikace s lidmi na všech úrovních ve společnosti, od dělníků až po vrcholové vedení. Ve všech svých pozicích vedl změnové projekty s dopadem na změny chování a firemní kulturu, které Milan umí připravit, naplánovat a zrealizovat. Milan prošel pozicemi HSE manažera a ředitele, regionálního, skupinového a globálního manažera HSE. Milanova osobní potřeba měnit status quo byla motorem změny pozice ze servisní role v oblasti HSE/BOZP do role výrobního ředitele a následně i ředitele závodu.

Milanovi velmi pomáhá jeho podnikatelské myšlení se zálibou v optimalizaci LEAN nástrojů pro urychlení podnikových inovací a transformace. Prokazatelně zavedl nákladově efektivní opatření ve všech aspektech materiálového toku, dodávky a celkového směru výroby.

Mezi Milanovy silné stránky patří zejména schopnost vyvíjet a implementovat procesy neustálého zlepšování pro zvýšení produktivity. Je cílově orientovaný vůdce s vynikajícími komunikačními schopnostmi, má prokazatelnou historii výchovy špičkových týmů a manažerů.  Má zkušenosti s budováním a udržováním pevných vztahů s týmy vyššího vedení a zainteresovanými stranami na všech úrovních.

Mezi své úspěchy řadí projekt záchrany výrobce stavebních strojů, kdy změnami organizace výroby, logistiky a kvality, ve spolupráci s oddělením HR, zajistil nutnou profitabilitu. Druhým příkladem je absorpce skokově rostoucích požadavků na výrobu kolejových vozidel v dynamicky rostoucím týmu.

Milan realizoval projekty ve společnostech:

  • Faurecia
  • Zentiva
  • Cembrit
  • Henniges Automotive
  • Ammann
  • Bombardier
  • Sekurit