Maximalizace zisku, minimalizace nákladů a eliminace zbytečných činností by měly být hlavním cílem každé firmy. Přesto často firmy plýtvají energií a lidskými zdroji, „objevují Ameriku“ a nedostatečně věnují pozornost automatizaci pracovních toků pomocí vhodných IS/IT nástrojů. Například místo hledání účetních by firmy měly zavést procesy, které snižují potřebu a nároky na kvalifikaci personálu. Stejný přístup je důležitý i v oblasti marketingu, jeho vyhodnocování a řízení, a také jeho vazby na optimalizaci a automatizaci obchodních procesů.

Optimalizace procesů je klíčová součást dosažení těchto cílů. Jedná se o dynamický proces, který zahrnuje průběžnou identifikaci, analýzu a zdokonalování stávajících pracovních postupů ve firmě s následným monitorováním a vyhodnocováním zavedených řešení. Optimalizace procesů se může aplikovat na různé oblasti v organizaci, jako je výroba, logistika, marketing nebo obchod. Zahrnovat může využití technologií, automatizace a vylepšení komunikace.

Zde jsou základní kroky optimalizace procesů:

 1. Identifikace procesů – popis procesů, které firma provádí
 2. Analýza procesů – zhodnocení současného stavu procesů a identifikace oblastí, které je třeba zlepšit
 3. Návrh na vylepšení – vytvoření nových metod a postupů pro optimalizaci
 4. Implementace metod – zavedení nových postupů do praxe
 5. Monitorování a kontrola – sledování výsledků a zajištění souladu procesů s novými postupy

Při optimalizaci procesů se mohou vyskytnout následující problémy:

 1. Neznalost základních ukazatelů úspěšnosti (KPI)
 2. Nedostatek nebo nedostatečné využití analytických nástrojů pro měření výkonu a kvality
 3. Práce na základě pocitů nebo domněnek namísto faktů
 4. Zaměstnanci, kteří neumí měřit výstupy své práce

Úspěšná optimalizace procesů ve firmě může přinést následující výhody:

 1. Zlepšení personálních procesů a efektivita
 2. Identifikace slabých míst a možností pro zlepšení
 3. Optimalizace nákladů na personální management
 4. Motivace zaměstnanců a zvýšení jejich spokojenosti
 5. Ověření a zajištění souladu s právními předpisy a standardy

Je důležité neustále sledovat a vyhodnocovat procesy ve firmě a věnovat pozornost automatizaci a využití vhodných IS/IT nástrojů. Tím zajistíte úspěšné vedení firmy a dosažení cílů, jako je maximalizace zisku, minimalizace nákladů a eliminace zbytečných činností.