Popularita Interim Managementu v ČR i celé EU raketově stoupá. Stále více firem vyhledává pomoc externích specialistů, a to zejména teď, v době krize. Dokazují to alespoň poslední statistická čísla. Jak si stojí tento obor v Evropě a jak v ČR? Jaké jsou výhody takového externisty? Na to jsme se zeptali Libora Stodoly, specialisty na Interim Management.

Jak si stojí Interim Management v ČR?

Interim Management se u nás rychle rozvíjí, ale stále jen doháníme západní Evropu. Přesto je vidět posun vpřed. Především v „českých“ korporátech cítím velký “budíček“.

Jak to?

Jsou tu organizace se zahraničním vlastníkem, které jsou v ČR řízené centrálou. Tyto společnosti mají často buď své dvorní náboráře, kteří vyhledají vhodného kandidáta klasickou cestou – do zaměstnaneckého poměru, nebo jejich korporátní pravidla doposud neumožňovala spolupráci s takovým externistou. V současné době korporace v zahraničí, a potvrzují to i rostoucí čísla, využívají interim managery čím dál častěji. Hlavně s ohledem na současnou dobu. To se přenáší zprostředkovaně i do jejich poboček v dalších zemích. V případě českého trhu není taková statistika k dispozici, ale bude to velmi podobné.

Jak tedy roste poptávka na západ od našich hranic?

Výrazně. Tak například v Německu z celkového počtu interim manažerů jich 57 % funguje v rámci nějaké korporace. V UK to činí 67 % a v Lichtenštejnsku dokonce přes 70 %. Zajímavostí je, že do roku 2021 působili interim manažeři zejména ve start-upech, menších a středních firmách. S nastalou krizí se trend obrátil. V roce 2021 navíc poptávka po těchto specialistech vzrostla – v UK o 16 %, ve Francii o 10 % a průměrně v Evropě o 7 %. V prvních měsících roku 2022 se bavíme o nárůstu i více než  20 % v rámci UK a Francie.

A když už jsme u těch čísel, ještě jedna zajímavost. Dříve, když firma spolupracovala s interim manažerem, tak jej využívala na „full-time“. I to se změnilo. Dnes se jedná spíše o částečný úvazek. Tak například ve Španělsku a Itálii v takovém částečném režimu funguje 40 % externistů. Tuto změnu vnímám jako velký posun vpřed. Pro manažera to znamená, že se může věnovat dalším projektům, vše ale musí stíhat a mít 100% výsledky, a dále se zdokonalovat. Firmy naopak získávají specialistu s širokým záběrem, zkušenostmi a hlavně know-how.

Na jak dlouho firmy využívají služeb interim manažera?

V západních zemích EU to průměrně bývá kolem 11 měsíců. Nicméně se může jednat i o několikaletou spolupráci nebo krátkodobé tříměsíční projekty. Znám obojí.

Kdy firmy nejčastěji vyhledávají externistu a jaké jsou jeho výhody?

Firmy reagují na krizi tím, že hledají zkušené top manažery s letitými zkušenostmi, kteří se dokáží vypořádat s každou situací. Hlavně rychle a efektivně. My v BM4U máme už téměř 100 takových specialistů. Hlavní výhodou interim manažera je diverzita, nadhled. Takový specialista, když přijde do firmy, není zatížen její historií.  A poměrně rychle dokáže odhalit problém a reagovat na něj. Navíc externista vyjde rozhodně levněji než kmenový zaměstnanec. Neřešíte odvody, nemoc či dovolenou. Vztah je ryze fakturační. Současně má ale firma plnou kontrolu nad zadáváním úkolů, hodnocením jejich splnění, zapojováním interim manažera do různých témat.  A když projekt skončí a není pro externistu další využití, odchází specialista po 30 dnech.

Rozhovor s Ing. Liborem Stodolou připravila Lenka Gecková

Obrázky: Canva
Statistické údaje: Forbes.com