Pod vedením tehdejšího generálního ředitele Ing. Martina Štrupla, MBA, spolupracujícím s BM4U, prošla společnost Hamé proměnou, která ji posunula z lokálního hráče na pozici regionálního lídra ve výrobě potravin. Strategické rozšíření na nové trhy, nové akvizice a větší diverzifikace produktů vedly k růstu obratu, zisku a hodnoty společnosti.

Po roce 2010, kdy již byla společnost Hamé předním výrobcem potravin v České republice a na Slovensku, rozšířila portfolio o nové kategorie, jako bagety, těstoviny, mraženou zeleninu, chlazená jídla a majonézy. Společnost zároveň expandovala na trhy v Rumunsku, na Ukrajině a v Maďarsku a rozšířila export do dalších přibližně 30 zemí.

„Důležitým krokem v rámci marketingu a PR aktivit byla strategická změna ve sponzoringu, kdy jsme přešli od podpory lokálního sportovního hokejového klubu na sponzoring biatlonu světové úrovně, abychom dosáhli lepší mezinárodní viditelnosti a přesahu, zejména na klíčových trzích,“ upřesňuje Martin Štrupl.

Překonání výzev, jako jsou rostoucí ceny surovin, nedostupnost pracovních sil, bariéry při vstupu na nové trhy a dominance obchodních řetězců, vyžadovalo investice do automatizace a efektivní strategie pro vstup na trhy.

Před prodejem nadnárodní korporaci Orkla v roce 2016, dosahovala skupina Hamé obratu přes 6 miliard CZK s EBITDA marží kolem 13 %. Skupina měla výrobní závody a obchodní zastoupení v 6 zemích a zároveň exportovala do přibližně 40 států. „Tento úspěch ukazuje, jak správná kombinace inovace, strategické expanze a marketingu může firmu transformovat z lokálního hráče na úspěšného regionálního lídra,“ doplňuje Martin Štrupl.