„A to jsme měli prosím povinný audit, a pak jsme přišli na to, že se v naší společnosti děje/dělo xy.“ Prosím, jste-li majitel, nechtějte po svých auditorech nemožné. Vždyť úkoly auditu jsou primárně o tom, že má dohlédnout, zda společnost vede účetnictví v souladu s účetními standardy a že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, výnosů, nákladů a výsledku hospodaření. Chtít po auditorovi, aby detailně pochopil to, jak funguje společnost jako celek, a ještě vše uměl ekonomicky nebo dokonce podnikatelsky zhodnotit, je nereálné. Na to jsou jiné služby. Očekávat, že odhalí defraudace už vůbec. To je jako po něm chtít, aby odhalil pramen v areálu vaší firmy. Náš nový klient to pochopil a těšíme se na spolupráci s ním.