Konference, která nadchla

Ten, kdo rozumí světu HR, rozhodně nemohl chybět o tomto víkendu na již druhém ročníku konference HR Mezi řádky. Na vzdělávacím maratonu se představilo celkem 16 speakrů. Ti prozradili, jak je to s pracovněprávním světem či jak řešit firemní kulturu. Akci v malebném vinařském prostředí uspořádala Lucie Halušková, právnička a uznávaná odbornice na personalistiku.

Letošní ročník byl skutečně nabitý. Účastníci si vyslechli na dvě desítky přednášek. „Za celý rok, když školím, sbírám zpětné vazby, co by lidé zajímalo nejvíce. A na základě jejich feedbacku poskládám konferenci, která je složena 75:25 z ´hardových a softových témat´, jako například témata: Happiness at work, Firemní kultura nebo Rozmotávač myšlenek,“ říká Lucie Halušková, pořadatelka a odbornice na pracovní právo a personalistiku. Celá akce byla doprovázena pohodovou atmosférou, nechybělo dobré jídlo, ochutnávka tradičního vína ani vystoupení cimbálové muziky Primáš.

A nosná témata konference? Lucie Halušková se s posluchači podělila o informaci, jak je to s KPI v HR. Že screening kandidátů není jednoduchá věc zase představil Michal Moroz ze Scout. A co všechno musíte splňovat, když zaměstnáváte cizince? To zase prozradila Lenka Strempeková z Reloczech. Na pódiu dále vystoupili Rebekka Darge, Personal Development Coach, advokátka Klára Gottwaldová, ale i Tomáš Křesťan, HR Director z Košík CZ. Hlavní blok zakončily hvězdy HR podcastu Holky dRzý – Veronika Prášková a Oti Tůmová.

A my se již teď těšíme na třetí ročník!

A my Vám teď přinášíme od tří řečnic tři rozhovory! Jeden pak v angličtině.

JUDr. Klára Gottwaldová, specialistka na pracovní právo

Jakou otázku zaměstnavatelé/HR oddělení nejčastěji řeší, co nejvíce je trápí?

Nevím, zda lze na tuto otázku jednoznačně odpovědět, ale vezmu-li třeba průřezově věci, které řeším v posledním čtvrt roce, tak se zaměstnavateli nejčastěji řeším revizi a tvorbu nejrůznější pracovněprávní dokumentace, ukončování pracovních poměrů či kontroly z inspektorátu práce. Ze školení pak řešíme školení zákoníku práce pro vedoucí zaměstnance a samozřejmě teď všechny velmi zajímá i novela zákoníku práce.

Jak se novela zákoníku práce dotkne zaměstnavatelů/HR oddělení?

Každá novela, která přijde, se zaměstnavatele logicky vždycky dotkne. Bavíme-li se však o té, která aktuálně hýbe pracovněprávním světem, tak v jejím případě si myslím, že se zaměstnavatelů/HR oddělení bude dotýkat poměrně výrazně. Zejména ve vztahu k právním vztahům založeným dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Zaměstnavateli vzroste administrativní zátěž spojená s rozvrhováním pracovní doby či čerpáním dovolené. Změny přinese i nová úprava práce dálku, která bude povinně vyžadovat písemnou formu dohody o výkonu práce na dálku. Naopak lehce si zaměstnavatelé si budou moci oddychnout ve vztahu k navrhované úpravě doručování a podnikání postupných kroků směrem k digitalizaci některých pracovněprávních jednání. Myslím, že jsme všichni na novinky a jejich promítnutí do praxe zvědaví.

Můžete uvést případy, které řešíte, resp. „case study“?

Soudní jednání, která mne v nejbližší době čekají, se týkají sporů o nerovné odměňování, náhradu škody či určení, zda skončení pracovního poměru bylo platné či nikoliv. V takových situacích je třeba si uvědomit, že například i chybné doručení (např. zvolím pro doručení obálku s nesprávným pruhem), může mít pro zaměstnavatele neblahé následky.

Rebekka Darge, Personal Development Coach

Why is it good to have a personal coach? Is it for everyone?

Coaching is for everyone, regardless of age, profession or stage in life – CEO, student or parent of 4, everyone can benefit from working with a coach. A coach provides a safe space for people to explore what they need and want to achieve in life. A coach can provide structure, support and accountability. 

What is the benefit of a personal coach?

A coach – just like in the sportsworld – can help you set and achieve goals, provide perspective and insights, and help you overcome the hurdles life throws at you. They can be a thinking partner by asking you the right questions for you to open up for new perspectives and find opportunities that you might not have been able to see before.

What kind of clients do you personally enjoy? Can anyone use your services – a top manager as well as a mother on maternity – who would like to start their own business?

I enjoy working with clients, who are motivated to put in the work and make (positive) changes in their lives. Everyone brings something unique to the conversation. Coaching often works with doubts and vulnerabilities that need to be addressed in order to go beyond ones limits – it requires a very trusting relationship between the client and coach. It’s a really unique bond with every client.

Anyone can use my coaching services, whether they are a top manager or a mother on maternity leave. Often people find their way to me after feeling a little bit stuck. Not able to achieve what they set out to do in life, relationships and their career.  

What kind of questions do TOP Managers, HR professionals, and students, for example, discuss with you? Can you give me an example of how you can help them?

TOP Managers, HR professionals and students often seek my coaching services to help them improve their leadership skills, navigate career transitions or achieve work-life balance. For example, I can help a manager develop strategies to motivate their team or assist a student in finding their career path and passion. A coach, unlike a mentor, will not come with advice. I only listen intently and ask the hard questions for the client to come to their own solution – the client often already knows how to navigate the situation but they let themselves be held back by fear and limiting beliefs. So part of the job of a coach is empowering people to live their truth in fullest alignment with their values and needs. 

Are there clients who – colloquially speaking – can’t be helped? I mean, they feel that they need help/guidance, but you see that they’re not doing anything for it?

As a coach, I believe that every client has the potential for growth and change. However, it does require effort and commitment from the client to make progress. If a client is not willing to put in the work, it may be difficult for me to help them achieve their goals.

I find it important to mention that some clients might be held back by experiences and traumas of the past that a certified coach is not trained to handle – in coaching we focus on the present and future growth. There have been instances when clients were not able to overcome their limitations and had to be referred to a trained therapist before continuing the work together.  

Do you have any successful case study?

I don’t have any finalized case studies just yet but there are some testimonials of my former client on my website.

Maja Bourková, autorka projektu Emoce ve firmě

Majo, co si pod vaším projektem Emoce ve firmě mohu představit? Co firmám  nebo personalistům nabízíte?

Ve firmách se čím dál více objevuje tendence pracovat s duševním zdravím zaměstnanců. Obvykle to ovšem zahrnuje pouze „roztřídění“ a následné zařazení do týmů podle typu osobnosti. I když zaměstnanci projdou různými osobnostními testy (např. GALLUP), tak to ještě není záruka pohody na pracovišti – je to pouze první vrstva. Když přijdete do rozbitého týmu, kde spolu lidé nekomunikují, znát jejich typologii opravdu nestačí. Každý člověk má svůj příběh, historii, traumata z dětství aj., která mohou výrazně zkreslovat jeho pravou tvář. Silné a slabé stránky jsou jedna věc – čeho se bojíme, co nás blokuje, čemu se vyhýbáme, je věc druhá. A právě s touto hlubší vrstvou ve firmách pracuji. V první řadě otevírám v týmu bezpečný prostor pro komunikaci. Dávám lidem možnost nahlídnout sami do sebe po lidské stránce, uvědomit si bezpečným způsobem a bez hodnocení, kde je tlačí bota.

Jak se k projektu staví zaměstnavatelé/personalisté?

Personalisté nebo majitelé menších firem, se kterými jsem o tomto tématu mluvila, se k projektu staví velmi vstřícně. Ošetřit rozbouřené emoce na pracovišti, najít znovu cestu k otevřené komunikaci mezi lidmi, obnovit důvěru ve vedení firmy, to jsou záležitosti, které standardním manažerským koučinkem poladíte jen obtížně.

Vedení větších společností se obvykle dělí na dva tábory – když s nimi začnu mluvit o problematice emocí v týmech, tak první skupina velmi rychle přijde na to, že ty příběhy v týmu vnímají. A že nestačí fungovat pouze na příkazy a normy, ale je potřeba k těm lidem přistupovat jako k individualitám.

Druhý tábor je výrazně menší a převážně jde o lidi ve vedoucích funkcích, kteří navenek vystupují suverénně nebo přehnaně direktivně a ve skutečnosti se bojí to téma sami otevřít, protože se jich osobně dotýká. Ne každý je připravený a schopný začít se sebou pracovat – a to je potřeba plně respektovat. Ukázat zranitelnost před kolegy někdy chce zatraceně velkou odvahu.

Jak lidem pomáháte? Konkrétní příklad?

Vycházím vždy z certifikovaných metod, které rozšiřuji a doplňuji vlastními osvědčenými postupy.

V případě menší rodinné firmy jsem nejprve individuálně pracovala s majitelkou, která mě oslovila s problémem zahlcení a roztříštěnosti. Měla na bedrech příliš mnoho práce a přitom nebyla schopná delegovat ani ve své firmě, ani doma v rodině.

Velmi rychle jsme rozklíčovaly hlavní problém, nastavily určitý režim a nalezly několik variant, jak si může říci o pomoc, udržet svůj fokus na důležitých činnostech a nenechat se rozptylovat a obírat o čas činnostmi nebo požadavky, které mohou jiné řešit sami.

Následně jsme zrealizovaly firemní kruh, kterého se zúčastnila majitelka a všechny zaměstnankyně. Otevřely jsme témata, koho kde tlačí bota, s čím kdo potřebuje pomoci, co podpořit a jak. Výsledkem byl velký „aha moment“ pro zaměstnance, kteří ve většině netušili, jak moc jim majitelka ulevuje a dělá za ně spoustu práce navíc. Většina běžné agendy se přerozdělila a majitelka si stanovila jasná pravidla pro vlastní soustředěnou práci.