Cena BM4U

CERTIFIKÁT
ZA SPLNĚNÍ TESTU

Vyhrajte Mustang s BM4U a získejte certifikát!

Řídíte nebo vlastníte firmu? Jste členem statutárního orgánu? Pak byste rozhodně měli vědět, co obnáší taková PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE (4 články k tomuto tématu najdete na našem BLOGu)! Otestujte své znalosti a vyhrajte nadupaný FORD MUSTANG na 5 dní!

Co můžete vyhrát?

1. cena – Ford Mustang 5.0 V8 na 5 dní
2. cena – Ron Zacapa Centenario, karibský rum
3. cena – Degustační balíček kubánských doutníků

Podklady k tématu testu najdete na našem blogu. Navíc pozor! Odpovězte správně alespoň na 12 otázek ze 16 (dosáhněte úspěšnosti alespoň 75 %) a nechte si vystavit certifikát, kterým osvědčíte, že danou tematiku ovládáte.

Podmínkou udělení certifikátu je splnění testu na 75 %. Certifikát Vám bude zaslán nejdéle do 10. 5. 2023.

Soutěž bude ukončena 15. 4. 2023 ve 23:59!

Výherci budou vylosováni a následně vyhlášeni 30. 4. 2023 na webových stránkách BM4U. Kontaktováni budou prostřednictvím e-mailu/telefonátu.

Podmínky:

 • Soutěž pořádá společnost BM4U, s. r. o.
 • Soutěž probíhá pouze na www.bm4u.cz! Nikde jinde.
 • Soutěžící je povinen se do soutěže zaregistrovat (vyplnit povinná pole formuláře) a poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Minimální věk soutěžícího je 18 let.
 • Soutěž je koncipována formou formuláře. Odpovědi na otázky 1-16 vybírejte z možností A, B, C… Pouze jedna odpověď je správná!
 • Aby byl soutěžící zahrnut do slosování, musí zodpovědět správně 12 otázek ze 16, tedy dosáhnout úspěšnosti alespoň 75 %.
 • Soutěžící, který nedosáhne úspěšnosti 75 %, může test opakovat, a to pouze jednou. Do slosování bude zařazen pouze 1 formulář s úspěšností alespoň 75 %.
 • Soutěž bude ukončena 15. 4. 2023 ve 23:59!
 • Výherci budou vylosováni a následně vyhlášeni 30. 4. 2023 na webových stránkách BM4U. Kontaktováni budou prostřednictvím e-mailu/telefonátu.
 • Pokud není uvedeno něco jiného, zveřejníme u výherce jeho celé jméno a obec, u Prahy můžeme uvést i městskou část nebo obvod.
 • Můžeme kdykoli změnit podmínky či pravidla soutěže, případně soutěž částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání soutěže, a to bez udání důvodu. Účastníci soutěže nemají v takovém případě nárok na jakékoliv odškodnění či vypořádání.
 • Účast v soutěži nezaručuje výhru. Výhru není možné vymáhat právní cestou.
 • Výhry v soutěžích nejsou přenositelné, leda se souhlasem BM4U s.r.o.
 • Výhra je poskytována ve výše uvedené formě, ekvivalent v peněžité podobě není nabízen a nebude ani poskytnut.
 • Soutěže se nesmí účastnit organizační tým soutěže.
 • Certifikát Vám bude zaslán nejdéle do 10. 5. 2023.
0%

Cena BM4U – Test

dle Zásad o ochraně osobních údajů.

1 / 16

1) Pojem „péče řádného hospodáře“ se v českém právu poprvé objevil

2 / 16

2) S péčí řádného hospodáře jedná ten člen voleného orgánu, který jedná

3 / 16

3) Pojem „nezbytná loajalita“ znamená pro člena statutárního orgánu, při rozhodování o záležitostech řízené společnosti

4 / 16

4) Pojem „potřebné znalosti“ znamená, že člen statutárního orgánu

5 / 16

5) V odborné literatuře i na Internetu se v různých právních i popularizačních textech objevují termíny „člen voleného orgánu“ a „člen statutárního orgánu“

6 / 16

6) Odpovědnosti za škodu či jinou újmu, vzniklou porušením péče řádného hospodáře, se může fyzická osoba vyhnout, nebo ji alespoň eliminovat tak, že

7 / 16

7) V případě, že je v řízení před soudem posuzováno, zda člen voleného orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, lze předkládat důkazy. Tyto důkazy předkládá

8 / 16

8) V případě, že je v řízení před soudem posuzováno, zda člen voleného orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno

9 / 16

9) Člena statutární orgánu lze vyloučit z výkonu funkce člena statutárního orgánu jakékoliv obchodní korporace, a to na dobu až tří let

10 / 16

10) Evidence osob vyloučených z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace je (nebo bude)

11 / 16

11) Aktuální hranice výše škody pro „škodu nikoliv nepatrnou“ (tedy pro hranice pro přestupek) je

12 / 16

12) Povinnost (sankci) vůči členovi statutárního orgánu ve formě vydání prospěchu z výkonu funkce lze uplatnit pouze v případě, že (všechny podmínky musí platit naráz)

13 / 16

13) Povinnost (sankci) vůči členovi statutárního orgánu ve formě poskytnutí plnění do majetkové podstaty dlužníka (tzv. žaloba na doplnění pasiv) lze uplatnit pouze v případě, že

14 / 16

14) Odpovědnost člena statutárního orgánu (škůdce) za škodu či jinou újmu je časově omezena, stejně tak je časově omezena lhůta pro uplatnění nároku poškozeného. Jak?

15 / 16

15) Neúčinným právním úkonům (z pohledu insolvenčního zákona) lze odporovat, jestliže byly učiněny

16 / 16

16) Trestní zákoník obsahuje celkem šest tzv. úpadkových trestních činů. Nejvyšší možný trest v této skupině trestných činů je

Vaše skóre je

0%

BM4U s.r.o.
Podkovářská 674/2,
Vysočany, 190 00 Praha 9