Ing. Aleš Pospíšil, MBA

Ing. Aleš Pospíšil, MBA

Motto:      „Každá dobrá strategie začíná a končí na číslech.“

Pozice:     Generální / výkonný ředitel, Obchodní / marketingový ředitel

Ročník:    1970

Obory:     bankovnictví a výrobní firmy

Jazyky:    čeština, angličtina, srbština, ruština

Analytické myšlení, pragmatický přístup a silná orientace na obchod, to jsou Alešovy klíčové silné stránky, které formovaly celý jeho pracovní život. Po začátcích v marketingu FMCG strávil největší část své kariéry v bankovnictví. Zde řešil především problematiku malých a středních podniků, jak v ČR, tak v zahraničí. Díky této praxi má velmi dobrý přehled o všech možných problémech, kterým je nutné čelit v různých životních cyklech podniku. Inicioval a řídil změnové projekty, restrukturalizace a reorganizace businessu nebo organizace.

Aleš své zkušenosti uplatňoval a prohluboval na pozicích manažera segmentu, obchodního ředitele a ředitele správy majetku. Jak napovídá jeho motto, čísla a data jsou pro něj důležitá, základem jeho přístupu je rychlá orientace v problematice, důkladná analýza problému a soustředění se na jeho podstatu s cílem nalézt rychlé a efektivní řešení. Dokáže změny nastartovat, zapojit a motivovat pro ně svůj tým a komunikovat na všech úrovních organizace.

Silnou stránkou je Alešova praktická zkušenost se změnovými projekty napříč odvětvími. Vytvářel a zaváděl nové obchodní strategie a modely obsluhy, řešil akvizice i reorganizace po akvizicích, připravoval nové možnosti rozvoje firem i uzavírání společnosti.

Mezi své úspěchy řadí projekt začlenění akvírované společnosti do stávající organizace nebo otevření nových segmentů pro bankovní instituci, dále pak reorganizaci společnosti s ohledem na novou obchodní strategii včetně nastavení motivačních schémat.

Aleš realizoval projekty ve společnostech:

  • Unilever
  • ČSOB a KBC
  • Česká pošta
  • Citibank